Vai diễn đáng nhớ của diễn viên Nguyễn Hậu trong "Đất phương Nam"

15:12:47 14/02/2018 | Shindo / Theo Trí Thức Trẻ

Vai diễn đáng nhớ của diễn viên Nguyễn Hậu trong "Đất phương Nam"