Tập 48 "Mẹ chồng nàng dâu": Bà Phương và con dâu Ngọc Duyên

15:08:47 13/02/2018 | Crissi / Theo Helino