Người dân Hà Nội thức thâu đêm, Hàng xóm quây quần vui vẻ bên nồi bánh chưng Tết