Khách đến mua xăng vẫn diẽn ra bình thường

16:25:55 12/01/2018 | Minh Ngọc / Theo Trí Thức Trẻ