Clip kỷ niệm 1 năm ngày yêu do Floresca đăng tải trên facebook cá nhân.

00:01:00 06/01/2018 | Floresca / Theo Helino