Phòng khám miễn phí của bác sĩ 80 tuổi, 25 năm khám bệnh miễn phí cho người dân