"Kỳ tài thách đấu 2017": Thiếu vắng Trương Quỳnh Anh, Tim lẻ loi xuất hiện trong gameshow

08:00:00 07/12/2017 | Thu Thảo / Theo Trí Thức Trẻ

"Kỳ tài thách đấu 2017": Thiếu vắng Trương Quỳnh Anh, Tim lẻ loi xuất hiện trong gameshow