Sốc với lời thầy bói: "Nếu sinh con trai nó khắc cho chết luôn"

18:28:34 05/12/2017 | Nhóm PV / Theo Người đưa tin