Phố đi bộ thực sự thất thủ vì showcase của Mỹ Tâm.

10:00:00 04/12/2017 | Mỹ Tâm / Theo Trí Thức Trẻ

Phố đi bộ thực sự thất thủ vì showcase của Mỹ Tâm.