Clip: Bà lão 93 tuổi bị ngưới giúp việc ngược đãi dã man

12:00:00 12/11/2017 | Thu Trang / Theo Trí Thức Trẻ