Clip: Thầy giáo bị phụ huynh học sinh túm áo, đánh tới tấp.

22:00:00 09/11/2017 | Thu Trang / Theo Trí Thức Trẻ