Dàn diễn viên "Cô Ba Sài Gòn" tự tin xuất hiện trên thảm đỏ LHP Busan.

Dàn diễn viên "Cô Ba Sài Gòn" tự tin xuất hiện trên thảm đỏ LHP Busan.