MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" - Noo Phước Thịnh.

MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" - Noo Phước Thịnh.