Lần lượt các đoàn bắt đầu vào viếng

09:07:00 12/10/2017 | Thế Long / Theo Trí Thức Trẻ