Kinh hoàng ẩn trong những túi nylon đen được vứt ra xe rác từ phòng khám thai ở Hà Nội