"Jimmy Talks To Kids": Câu hỏi "Ai là người giàu nhất thế giới?" và "Vì sao cắt da thịt sẽ chảy máu còn tóc thì lại không?".

05:14:00 13/08/2017 | Crissi / Theo Thời Đại