Clip quảng cáo của Pantene: “Định kiến ghìm chân phái đẹp”

18:00:00 09/08/2017 | lethuynhi / Theo Trí Thức Trẻ