Tập 9 "The Remix 2017": S.T trình bày liên khúc "Mây và núi - Sắc màu"

23:10:00 17/03/2017 | PV / Theo Cát Tiên Sa

Tập 9 "The Remix 2017": S.T trình bày liên khúc "Mây và núi - Sắc màu"