"The Voice 2017": Vòng Đối đầu Tập 2: "Xinh - What is love - Em không cần anh - Không" - Anh Phong - Ngọc Ny - Chí Huy

23:27:23 19/03/2017 | PV / Theo Cát Tiên Sa

"The Voice 2017": Vòng Đối đầu Tập 2: "Xinh - What is love - Em không cần anh - Không" - Anh Phong - Ngọc Ny - Chí Huy