"The Voice 2017": Vòng Đối đầu Tập 2: "You And I" - Mỹ Linh - Hải Anh

23:27:23 19/03/2017 | PV / Theo Cát Tiên Sa

"The Voice 2017": Vòng Đối đầu Tập 2: "You And I" - Mỹ Linh - Hải Anh