Ra mắt sách Con mơ điều giản dị

09:25:00 05/03/2017 | PV / Theo Trí Thức Trẻ