clip

08:00:00 20/02/2017 | PV / Theo Trí Thức Trẻ