"Huyền thoại biển xanh": Hậu trường cảnh quay trong nhà tắm hơi

17:32:53 05/01/2017 | PV / Theo SBS