Clip: Kinh hãi cảnh lấy con sán dây dài mét rưỡi từ mũi người đàn ông

11:30:00 14/12/2016 | PV / Theo Trí Thức Trẻ