Những cây cầu huyết mạch ở Sài Gòn nghe tên là "sợ" đến nỗi người dân chỉ dám dắt xe qua

10:24:00 09/08/2016 | PV / Theo Trí Thức Trẻ

Những cây cầu huyết mạch ở Sài Gòn nghe tên là "sợ" đến nỗi người dân chỉ dám dắt xe qua