Liveshow 1 The Voice: Kiều Anh

10:14:00 13/07/2015 | PV / Theo Trí Thức Trẻ

Kiều Anh ma mị với ca khúc Huế Thương.