Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới cưới được vợ

04-12-2017 11:03:06

Cưới vợ xong, hầu như người đàn ông nào cũng hóa... trẻ con khi có những hành động dễ thương này...

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 1.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 2.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 3.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 4.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 5.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 6.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 7.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 8.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 9.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 10.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 11.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 12.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 13.

Tranh vui: Những điều cánh đàn ông thường làm khi mới rước vợ yêu về dinh - Ảnh 14.

 Mèo Ròm / Theo Trí Thức Trẻ
Từ Khóa

cưới vợ

 

lấy vợ

 

đàn ông

 

phụ nữ

 

yêu vợ

 

hôn nhân

 

tình yêu

Tin cũ hơn

Trailer phim "Ngũ hiệp trừ yêu"

Trailer phim "Ngũ hiệp trừ yêu"