Tiệm sơn móng tay

24-11-2010 16:10:15

Bạn có thường xuyên chăm sóc móng tay của mình? Hãy thử một lần đứng ở vị trí những nghệ sĩ trang trí nhé.

 Theo Sóc nhí /

Ca khúc "Yêu không đường lui" - Ngô Kiến Huy & Khổng Tú Quỳnh.

Ca khúc "Yêu không đường lui" - Ngô Kiến Huy & Khổng Tú Quỳnh.