Xem vầng trán đoán tính cách con người

27-08-2014 07:09 | Theo Xzonw/Tri Thức Thời Đại
Vầng trán là biểu thị cho trí tuệ và có thể nói lên tính cách, tương lai của bạn. Dưới đây là một số tướng trán điển hình.
  • Trán rộng và cao

  • Trán rộng

  • Trán có hình vòng cung

  • Trán có hình chữ M

  • Nửa bên trên trán ngả ra sau

  • Trán có phần hõm vào nơi chân tóc