Nếu gặp khó khăn, hoặc là bạn bị nhấn chìm, hoặc là bạn phải tự bơi