Đãi cả nhà cua xốt chua ngọt

>

Đãi cả nhà cua xốt chua ngọt

Món cua xốt chua ngọt có màu sắc bắt mắt vị cay vừa phải làm át đi mùi tanh của cua.