Bên em, bên anh ta say trong hạnh phúc...

>

Bên em, bên anh ta say trong hạnh phúc...