Cập nhập tin mới về chủ đề: Động thái

03/04/2013 04:26 PM (GMT+7)
WHO giải đáp về cúm gia cầm H7N9 WHO giải đáp về cúm gia cầm H7N9

Trường hợp nhiễm cúm gia cầm chủng A/H7N9 đang được quan tâm bởi đây là lần đầu tiên có báo cáo về việc lây virus cúm sang người.