Việt Nam xuất hiện bình dị trên kênh du lịch Lost & Found