Quảng cáo vui về loài vật

20-05-2011 12:00:00 | Kxl - Theo WE

Những câu chuyện hài hước về loài vật luôn là nguồn thư giãn bất tận của con người.

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Thi nhau cho ong bám mặt để tạo thành bộ râu