// Tiêu điểm nóng

Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh

17/03/2017 10:15 “Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được...

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được..." (P4): Không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây!

Vừa nhìn thấy tôi, Minh đã cười nói: "Không ngờ một phát trúng thưởng luôn, không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây".

16/03/2017 00:01 “Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được... (P3): Chấp nhận

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được... (P3): Chấp nhận "gạt" hàng xóm để con có bố

Bị dồn vào đường cùng, mẹ bàn với tôi sẽ đi "lừa" cô Tư nhà hàng xóm để con có bố.

15/03/2017 10:15 “Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được...

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được..." (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Có chết tôi cũng không thể nghĩ người tôi yêu lại đểu cáng đến thế này.

14/03/2017 10:15 “Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)

Sau đêm đầu tiên, tôi gọi cho người yêu hơn 20 cuộc nhưng không liên lạc được. Lần đầu tiên tôi biết yêu cũng là lần đầu tiên tôi biết hận một người đàn ông.